Griegova cesta

Griegova cesta

Griegova cesta

Moje žena chodila do kurzu Norštiny s člověkem, který se učil norsky, poněvadž měl rád skladatele Edvarda Griega. To je dobré ne?! Navrhuji započít naší plavbu na Gamlehaugen – malý zámeček, hrad, jakási rezidence krále, pokud je zrovna v Bergenu.

Hned vzápětí doplujeme pod rodný dům Edvarda Griega /http://griegmuseum.no/om-troldhaugen/. Dnes je zde muzeum, konají se zde výstavy, koncerty, u fjordu je malý altánek, kde mistr, odpočíval, hledal inspiraci a komponoval.

Pokračujme směrem k moři. Některé ostrůvky jsou zde propojené lávkou, můstkem, tolik typickými pro Norsko mě jsou známé např. z ibsenovské scénografie. Jsou zde malé ukryté pláže, borové planiny, strže, vřesy, lesíčky s palouky. Úplně slyším některé motivy z Peera Gynta.

Budeme-li mít sílu, štěstí a dobré počasí, je možné doplout průplavem, je zde mohutný vír a proud, i motorové lodě zde mají problém, až do blízkosti přistávací plochy letiště a mávat. Budou nás provázet rackové, kachny, labutě a určitě vylekáme řadu volavek.

Share post:

  • /

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.